Gonozomální dědičnost

13.03.2015 16:13

user.mendelu.cz/urban/vsg1/mendel/klas_sex2.html podstata determinace pohlaví

—————

Zpět